รายงานการประชุมสภา

  •  
  • 24 สิงหาคม 2564  10:28:34
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปี 2563

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563

   Download PDF ไฟล์

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

   Download PDF ไฟล์

- รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

   Download PDF ไฟล์

- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

   Download PDF ไฟล์

- รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

   Download PDF ไฟล์

- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2563

   Download PDF ไฟล์