รายงานการประชุมสภา

  •  
  • 10 สิงหาคม 2563  08:13:57
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

Download PDF ไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

Download PDF ไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

Download PDF ไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

Download PDF ไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

Download PDF ไฟล์

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปี 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

Download PDF ไฟล์