รายงานการประชุมสภา

  •  
  • 31 พฤษภาคม 2565  15:00:20
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปี 2564

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

- เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

- รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

- รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ.2564

- รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

- รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

 - รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

- รับรองรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564