แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  •  
  • 21 พฤษภาคม 2565  14:51:21
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมเพื่อความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

- ประกาศแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)