กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565

  •  
  • 1 กันยายน 2558  10:56:31
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

 

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันที่       กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

   9.00 - 10.30 น.   ศาลาวัดป่าเกด

   11.30 - 12.00 น.  กศน.จากแดง ม.5

   13.00 - 14.30 น. ศาลเฉลิมพระเกียรติ ม.8

วันที่      กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565

   9.00 - 12.00 น.   ศาลาวัดโปรดเกศฯ

   13.30 - 15.00 น.  สวนสาธารณะซอยตองอุ๊