กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2562

  •  
  • 1 กันยายน 2558  10:56:31
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนมิถุนายน 2562

 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2562

เวลา  09.30 – 12.00 น.                 หมู่ที่ 1 , 2 , 3 ,4                วัดป่าเกด

เวลา  13.30 -  15.00 น.                 หมู่ที่ 5 , 6                        กศน.    

เวลา  15.30 น. -16.30 น.               หมู่ที่ 7  ,8  ,9                    ศาลาริมน้ำหมู่ที่ 8 (ศาลาเฉลิมพระเกียรติ)

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2562

เวลา  09.30 – 12.00 น.                 หมู่ที่ 11 , 12                     วัดโปรดเกศฯ

เวลา  13.30 -  15.00 น.                 หมู่ที่ 10 , 11 , 12               ใต้สะพานภูมิพล หมู่ 13

 

กรณีโอนผ่านระบบธนาคาร

                  ท่านที่รับเบี้ยผ่านระบบ "ธนาคารกรุงไทย" สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562

                  ท่านที่รับเบี้ยผ่านระบบ "ธนาคารอื่นๆ"  สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ    *** ผู้ที่ไม่ได้มารับเบี้ยตามกำหนดเวลาและสถานที่ดังกล่าวสามารถมารับได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน

                  อบต.ทรงคนอง เป็นเวลา 5 วันทำการ ***