ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง (Back Office)

  •  
  • 14 ตุลาคม 2563  15:56:55
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS)

- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-Plan)

- ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)

- ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)

- ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)

- ระบบสารสนเทศข้อมูล Competency ของบุคลากรทุกตำแหน่ง (กรอบอัตรากำลัง)