แก้ไขประกาศ สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

  •  
  • 18 พฤศจิกายน 2557 15:07:06
  •   อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

เรื่อง   แก้ไขประกาศ สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 2 ศูนย์

………………………………………………

          ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กจำนวน 2 ศูนย์ด้วยวิธีสอบราคา ลงวันที่  15  สิงหาคม  2560 นั้นเนื่องจากรายละเอียดแนบท้ายประกาศของศูนย์อบรม

เด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม  มีรายการที่ 17 ซ้ำกับรายการที่ 29 และขอส่งรายละเอียดแนบท้ายเพิ่มเติม  จึงขอ

ประกาศแจ้งให้ทราบ     โดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   28  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 

                                    (ลงชื่อ)……………………….……………………….….

                                                  (นายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์)

                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

 

 

รายละเอียดแนบท้ายสื่อการเรียนการสอน  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโปรดเกศเชษฐาราม

ลำดับ

รายการ

รายละเอียด

จำนวน

1

ดินสอ  2  B

1 กล่อง  มี  12   แท่ง

20 โหล

2

กาวแท่ง

ขนาดใหญ่

2 โหล

3

กระดาษสติกเกอร์

ขนาดกระดาษ  เอ 4 แบบด้าน 1 ห่อ มี 50 แผ่น

2 ห่อ

4

ปากกา Paint Maker

สีขาว หัวเดียว ขนาด 2.2 - 2.8 มม.

1 โหล

5

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัยแบบระบุอายุ ศพด. 01/ต อายุต่ำกว่า 3 ปี

40 เล่ม

6

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัยแบบระบุอายุ ศพด. 01/1 อายุ 3 ปี

50 เล่ม

7

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัยแบบระบุอายุ ศพด. 01/2 อายุ 4 ปี

100 เล่ม

8

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย

สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัยแบบระบุอายุ ศพด. 01/3 อายุ 5 ปี

140 เล่ม

9

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผล

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ ศพด. 02/ต อายุต่ำกว่า 3 ปี

2 เล่ม

10

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผล

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ ศพด. 02/1 อายุ  3 ปี

2 เล่ม

11

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผล

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ ศพด. 02/2 อายุ 4 ปี

4 เล่ม

12

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผล

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ ศพด. 02/3 อายุ 5 ปี

5  เล่ม

13

จับคู่นุ่มนิ่ม ABC

1  ชุด มี  52  ชิ้น กว้าง 9 ซม. ยาว 9 ซม.

8  ชุด

14

จับคู่นุ่มนิ่มภาษาไทย

1 ชุด มี 44  ชิ้น  กว้าง 9 ซม. ยาว 9 ซม.

8  ชุด

15

จับคู่นุ่มนิ่มชุดตัวเลข - หน่วยนับ

1  ชุด มี  36  ชิ้น  กว้าง 9 ซม. ยาว 9 ซม.

8 ชุด

16

แผ่นกิจกรรมเงาสัตว์น้อยแสนกล

กว้าง  100  ซม. ยาว  120  ซม.

2  ชุด

17

แผ่นกิจกรรมเงาผลไม้

กว้าง  100  ซม. ยาว  120  ซม.

1  ชุด

18

พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10  พร้อมกรอบ

ขนาดกว้าง  10 นิ้ว ยาว 15  นิ้ว

8 ชุด

19

โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว

โต๊ะพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 55 ซม. พร้อมเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 6 ตัว รับน้ำหนักได้ 80  กก.พลาสติก PE ทุกชิ้นทนทานไร้แหลมคมผ่านการลบมุมเพื่อความปลอดภัย ของเด็ก พลาสติกเกรดเอ

13 ชุด

20

เกมกระโดดนับเลข 1-10

 

8 ชุด

21

ชั้นวางรองเท้ารูปสัตว์

ชั้นวางรองเท้ารูปสัตว์ มี ช่องวาง 12  ช่อง กว้าง 120 ซม. ยาว 25 ซม. สูง 40 ซม. ทำจากพลาสติกปลอดสารพิษ (non-toxic) สีสันสดใสสามารถวางซ้อนกัน

9  ชุด

22

โยกเยกรถ

ขนาดกว้าง  25 ซม. ยาว 90 ซม. สูง 55  ซม. ผลิตจากฟองน้ำขึ้นรูป คุณภาพดีหุ้มด้วยพลาสติก PVC

1 ชุด

23

โยกเยกยีราฟ

ขนาดกว้าง 25  ซม. ยาว 80  ซม. สูง65  ซม. ผลิตจากฟองน้ำขึ้นรูป คุณภาพดีหุ้มด้วยพลาสติก PVC

1 ชุด

24

โยกเยกช้างน้อยหรรษา

ทำจากพลาสติก กว้าง 70 ซม. ยาว 29 ซม. สูง 40 ซม. ผลิตจาก ฟองน้ำขึ้นรูปคุณภาพดี หุ้,ด้วยพลาสติก PVC

1 ชุด

25

บ่อบอลซุปเปอร์สไลด์เดอร์หมีน้อย พร้อมลูกบอล

บ่อบอลซุปเปอร์สไลด์เดอร์หมีน้อย ขนาดกว้าง  120 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 260 ซม. พร้อมลูกบอล 200  ลูก เบอร์ 8 ทำจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน เกรดเอ ลบมุมเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

1 ชุด

26

แผ่นปูพื้น EVA ภายในสีพื้น

โฟมปูพื้นภายใน EVA ขนาดกว้าง 100  ซม. ยาว 100 ซม. หนา  1 ซม.  1  ชุด มี 4  แผ่น

2  ชุด

27

หนังสือนิทานชุดบิ๊กบุ๊ค

หนังสือนิทาน 1 ชุด มี 8 เล่ม ขนาดหนังสือ กว้าง 41 ซม. สูง 41 ซม.

8  ชุด

28

ปากกกาพูดได้พร้อมหนังสือพูดได้  Talking pen

  1 ชุด มีหนังสือ  12  เล่ม

8 ชุด

29

เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง

ขนาดเครื่องเล่น 300 x 740 x 240 ซม.

1 ชุด

 

ชุดอนุบาลแบบสองท่อ

ขนาดพื้นที่ติดตั้ง  7x 10 เมตร

 

 

 

เครื่องเล่นประกอบด้วย สไลเดอร์ ท่อลอดคู่ ปีนป่าย

 

 

 

มาตรฐานเครื่องเล่น

 

 

 

เครื่องเล่นกลางแจ้งผ่านมาตรฐานของเล่นความปลอดภัย มอก.

 

 

 

685-2540และผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. จากสำนักงาน

 

 

 

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

TIS 816-2538(1995) ผลิตจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

 

 

 

และผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยา

 

 

 

คุณลัษณะเครื่องเล่น

 

 

 

เสาหลัก เป็นเหล็กท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 114 มม. หนา

 

 

 

2.3 มม. แข็งแรง อบสีฝุ่น เคลือบกันสนิมโพลีเอสเตอร์ด้วยระบบ

 

 

 

ความร้อน POWDER COATING ที่อุณหภูมิ 200-250 องศาทนทาน

 

 

 

ต่อการขูดขีด ได้รับการออกแบบเพื่อลบเหลี่ยม มุม มึขนาดและความ

 

 

 

หนาเพื่อสามารถรองรับน้ำหนักตัวเด็กได้อย่างปลอดภัย

 

 

 

แผ่นโลหะ และขั้นบันได รองรับรับน้ำหนักเด็กได้เป็นอย่างดี อบสีฝุ่น

 

 

 

POWDER COATING กันสนิมได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

สีเครื่องเล่น เป็นสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ

 

 

 

เด็ก TGIC polyester powder ผ่านการพ่นและอบสีโพลีเอสเทอร์

 

 

 

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือ สามารถปกป้องพื้นผิวในสภาพอากาศต่าง ๆ

 

 

 

ได้เป็นอย่างดี ทนแดดทนฝนทนสภาพอากาศ มีความเงางามทนทาน

 

 

 

และสีสวยสดใส ทนต่อแสงยูวีได้อย่างดีเยี่ยม ไม่ขูดลอกง่าย

 

 

 

ชิ้นส่วนพลาสติก เป็นชนิดโพลีเอทธีลีน สีปลอดสารพิษ (Non -

 

 

 

Toxic) เป็นพลาสติกที่ได้รับรองการผ่านมาตรฐาน มอก .816-2538

 

 

 

มีส่วนผสมของสารกันแสงยูวี สีจึงไม่จืดจางง่าย ผ่านด้วยระบบ

 

 

 

Rotational Mold ความหนาเฉลี่ย 7  มม. ทำให้ชิ้นส่วนพลาสติก

 

 

 

มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทก  ทนแดดทนฝน ทนสภาพ

 

 

 

อากาศ และความร้อนได้เป็นอย่างดีเยี่ยม อายุการใช้งานจึงยาวนาน

 

 

 

มั่นใจในความปลอดภัย สินค้าสามารถใช้งานได้นาน

 

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายสื่อการเรียนการสอน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทรงคนอง

ลำดับ

รายการ

รายละเอียด

จำนวน

1

ดินสอ  2  B

1 กล่อง  มี  12   แท่ง

6 โหล

2

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผล

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ

4 เล่ม

 

 

ศพด. 02/1 อายุ  3 ปี

 

3

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผล

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ

4 เล่ม

 

 

ศพด. 02/2 อายุ 4 ปี

 

4

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผล

บัญชีเรียกชื่อและแบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ

4  เล่ม

 

 

ศพด. 02/3 อายุ 5 ปี

 

5

กระดาน 2 หน้า

กระดานสองรูปแบบใช้งานได้ 2 หน้า ด้านหนึ่งเป็นกระดาน

1 ชุด

 

 

ไวด์บอร์ดติดแผ่นแม่เหล็กได้ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นกระดานดำ

 

 

 

พร้อมแปรงลบกระดานสามารถพับเก็บได้

 

 

 

ขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 60  ซม. สูง 100  ซม.

 

6

ฝึกสมองประลองความเร็วค้อนทุบ

มีแท่นทุบและค้อนทุบแมวน้ำ ถ้าทุบโดนแมวน้ำจะมีเสียง

3  ชุด

 

แมวน้ำมีเสียง

 

 

7

ABC แสนสนุกแบบหมุนได้และรูปภาพ

ABC แสนสนุกแบบหมุนได้ 28 ชิ้น และรูปภาพพร้อมคำศัพท์

3 ชุด

 

พร้อมคำศัพท์

51 คำ จากรูปทรงสามเหลี่ยมที่หมุนกลับไปมาได้ 3 ด้าน

 

 

 

ขนาดกว้าง 9 ซม. ยาว 35 ซม. 29 ซม.

 

8

เรียนรู้ภาษาไทยแบบหมุนได้

เรียนรู้ภาษาไทย แบบหมุนได้ 44  ชิ้น เป็นสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ

3 ชุด

 

 

พยัญชนะไทยในรูปแบบที่หมุนกลับไปมาได้

 

 

 

ขนาดกว้าง 9  ซม. ยาว 50  ซม. 29 ซม.

 

9

ชุดท่องซาฟารี

1 ชุด มีจำนวน  170  ชิ้น สัตว์ทำจากยางคุณภาพดี

3  ชุด

10

ตัวอักษรนุ่มนิ่ม A-Z ชุดกระเป๋า

1  ชุดในกระเป๋าประกอบด้วยตัวอักษร 26 ตัว

3  ชุด

 

 

ขนาดตัวอักษร สูง 10 ซม. หน้า 3 ซม. มาพร้อมกับแผ่น

 

 

 

กิจกรรม จำนวน  1  แผ่น ขนาดกว้าง 80 ซม.ยาว 100  ซม.

 

11

พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่

ขนาดกว้าง  10 นิ้ว ยาว 15  นิ้ว

2 ชุด

 

10  พร้อมกรอบ

 

 

12

ชุดซุ้มไอศกรีมกับแคชเชียร์คุณหนู

มีเสียง มีไฟ ขนาดซุ้ม สูง 86 ซม.กว้าง 34 ซม. ยาว 56 ซม.

3  ชุด

13

หุ่นนิ้วมืออาชีพ

1  ชุด  มีจำนวน  10  อาชีพ ผลิตจากผ้าเนื้อนุ่มสีสดใส

3  ชุด

ลำดับ

รายการ

รายละเอียด

จำนวน

14

นาฬิกาบอกเวลาคุณหนูจัมโบ้

สำหรับชิ้นส่วนต่างๆประกอบด้วยรูปภาพหลากหลาย ขนาด

3  ชุด

 

 

40X60 ซม. รวมกรอบ

 

15

ชุดอุปกรณ์เครื่องครัวตัวใหญ่

1  ชุด มี  16  ชิ้น ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ

3  ชุด

16

ชุดกระเป๋าคุณหมอคนเก่งนุ่มนิ่ม

1  ชุด  มี  7  ชิ้น ทำจากผ้าสักหลาดผ้าฝ้ายผ้าโพลีเยสเตอร์

3 ชุด

17

ชั้นวางสื่อการเรียนเอนกประสงค์

ชั้นวางของไม้ มี 3 ช่อง มีฝาสามารถเปิด/ปิดได้  ขนาดกว้าง

1 อัน

 

3 บานเปิด

42 ซม. ยาว 29 ซม. 87 ซม.

 

18

ชั้นวางสื่อการเรียน 35 ช่อง

ชั้นวางของไม้ มี 5 ชั้น ขนาดความสูงของชั้น กว้าง 24 ซม.

1 อัน

 

 

ยาว 147 ซม. สูง 106 ซม. ขนาดของช่อง กว้าง 20 ซม.

 

 

 

ยาว 23 ซม. สูง 20 ซม.

 

19

ชั้นวางสื่อการเรียน 6 ช่อง

ชั้นวางของไม้ มี 6 ช่อง สูง 2 ชั้น ขนาดกว้าง 30 ซม.ยาว 80 ซม. สูง 90 ซม.

1 อัน

20

ลูกปัดร้อยเชือก

ลูกปัด จำนวน  60 เม็ด

3  ชุด

21

ปากกกาพูดได้พร้อมหนังสือพูดได้

ชุดก้าวแรกสอนหนูน้อยเริ่มเรียนรู้ 1 ชุดมี 12 เล่ม ปากกาที่ทำให้มี

3  ชุด

 

Talking pen

เสียงพอเปิดเครื่องแล้วจิ้มลงไปหนังสือฟังได้ทันที

 

22

หนังสือชุดอมตะนิทาน 2 ภาษา

1  ชุด มี 9 เล่ม

3 ชุด

23

หนังสือนิทานสร้างเสริมอนามัย

1 ชุด  มี  9  เล่ม

3 ชุด

 

ชุดโลกแสนสนุกของผลไม้

 

 

24

หนังสือนิทานอีสป

 หนังสือเล่มเล็ก 1 ชุด มี 8 เล่ม

3 ชุด

25

หนังสือนิทานอาเซียน

 

10 เล่ม

26

หนังสือสอนภาษาอังกฤษพร้อมปากกาพูดได้

 

3 ชุด

27

ภาพตัดต่อมีจุกร่างกายของเด็กหญิง

 

3 ชุด

28

ภาพตัดต่อมีจุกใบหน้าของฉัน

 

3 ชุด

29

ภาพตัดต่อมีจุกนิ้มมือของเราสอนเลข

 

3 ชุด

30

ภาพตัดต่อมีจุกร่างกายของเด็กชาย

 

3 ชุด

31

ภาพตัดต่อมีจุกร่างกายนิ้วเท้าเรา

 

3  ชุด

 

สอนเลข

 

 

32

ชุดบอร์ดประชาคมอาเซียน

 

3 ชุด