OTOP ทรงคนอง

  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
ภาพประกอบ ชื่อผลิตภัณฑ์
/เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด
การบูร และพิมเสนน้ำ 089-213-7611     ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร(การบูร และ  พิมเสนน้ำ)การบูรเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาตั้งแต่  โบราณซึ่งนำมาผสมเป็นตัวยาจากภูมิปัญญา  ไทยนำมาผลิตเป็นสิ่งของที่มีรูปลักษณ์ที่สวย  งามขึ้น โดยการนำเอาวัสดุเศษผ้ามาประดิษฐ์  ให้มีความสวยงาม เพื่อใช้สอยป้องกันกลิ่นอับ  ชื้น กันแมลงให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
ดอกแลนด้า, ฟ้ามุ้ย และพวงมาลัยจากผ้า
089-213-7611
 ประเภทของตกแต่งของที่ระลึก (ดอกแลน  ด้า,ฟ้ามุ้ย และพวงมาลัย)ดอกไม้แต่ละชนิดจะ  มีดอกตามฤดูกาล จึงได้มาคิดประดิษฐ์ดอกไม้  ซึ่งเป็นงานดอกไม้ที่เลียนแบบธรรมชาติ การ  นำดินไทยซึ่งเป็นวัสดุที่คนไทยใช้ทรัพยากร  ในท้องถิ่น และในประเทศสร้างงานให้มีความ  สวยงามคงทนสามารถเก็บไว้ได้ยาวนาน
NITICHAI สมุนไพรไล่ยุง

081-337-1810
    ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร(NITITHAI  สมุนไพรไล่ยุง) นานมาแล้วเมื่อครั้งอดีตคน  สมัยโบราณไม่มียากันยุงใช้กันเหมือนคนใน  สมัยปัจจุบัน จึงต้องใช้วัสดุตามท้องถิ่น เช่น  มะพร้าวแห้งเปลือกส้มมาจุดไฟ เพื่อไล่ยุง แต่  ในปัจจุบันมีการคิดค้นการไล่ยุงหลายวิธี เช่น  การใช้สารเคมี วัสดุจากธรรมชาติ เช่น การนำ  เอากะลามะพร้าวมาบดละเอียด และส่วนผสม  อีกหลายอย่างมาผสมกัน ทำรูปแบบที่ทันสมัย  ใช้จุดไล่ยุงได้
 
เครื่องประดับสตรี

087-030-1782
       ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย (เครื่องประดับ  สตรี)ผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบสิ่งของที่สวยงาม    เช่นเครื่องประดับ, เครื่องตกแต่งต่างๆ การนำ  วัตถุดิบธรรมดาๆมาประกอบ และตกแต่งเพิ่ม  เติมให้เกิดควมสวยงาม และโดเด่นในการออก  แบบการดีไซด์แปลกใหม่ให้กับวัตถุดิบที่นำมา  ใช้ตกแต่ง
กระเป๋าหนังปลากระเบน, เข็มขัด หนังปลากระเบน, รองเท้าแตะสตรี บุรุษ (หนังแท้) และโอ่งพันไหม

02-462-5008
       ประเภทของใช้ของตกอต่งของที่ระลึก  (กระเป๋าหนังปลากระเบน, เข็มขัดหนังปลา  กระเบน, รองเท้าแตะสตรี-บุรุษ (หนังแท้)  และโอนพันไหม) ของที่ระลึกต่างๆที่เป็น  ภูมิปัญญาของชาวบ้านจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ  มาจากฝีมือคนพิการทั้งหมด มีรูปแบบของ  ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และบ่งบอกถึงฝีมือ  ของผู้ทำที่มีความละเอียด และสวยงามตามรูป  แบบของผลิตภัณฑ์นั้น
 
น้ำเต้าหู้, เครื่องงดื่มสำเร็จรูปพร้อมดื่ม

02-818-4069
      ประเภทอาหาร (น้ำเต้าหู้,เครื่องดืมสำเร็จ  รูปพร้อมดื่ม) ประเทศไทยเป็นประเทศ  เกษตรกรรมมีการเลี้ยงโคนมและปลูกผลไม้  เป็นจำนวนมากผลผลิตที่มีมากในประเทศจึง  ทำให้เกิดภูมิปัญญาการแปรรูปมาเป็นอาหาร  ว่างที่มีโปรตีน เกลือแร่ วิตามิน ทำให้ร่างกาย  แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น และ  สามารถนำมาทำเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณทางยา  รักษาโรคต่างๆได้ เช่น น้ำเฉาก๊วยแก้ร้อนใน  น้ำจับเลี้ยงบำรุงกระเพาะอาหาร เป็นต้น
ภาพประดิษฐ์จากรกมะพร้าว

02-463-5058
           ประเภทของใช้ตกแต่ง (ภาพประดิษฐ์  จากรกมะพร้าว)"รกมะพร้าว"เป็นส่วนที่ห่อหุ้ม  ก้านใบของมะพร้าวมีลักษณะเป็นแผ่นมีเส้นใย  สานกันเป็นตาข่ายและเป็นสิ่งที่เหลือทิ้งเป็น  ส่วนใหญ่ ในสมัยก่อนนั้นในชุมชนมีสวน  มะพร้าวเป็นจำนวนมาก รกมะพร้าวเหลือทิ้ง  มากตามไปด้วยและมีเรื่องเล่ากันมานานว่าเมื่อ  สมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่1 ทหารก่อออกรบ  ได้นำรกมะพร้าวมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง  ติดตัวยามออกศึกสงคราม เพราะมีความเชื่อว่า  รกมะพร้าวเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มก้านใบมะพร้าวแตก  ใบอ่อน เปรียบเสมือนรกมะพร้าวที่สานต่อกัน  อย่างสวยงามจึงนำมาประดิษฐ์เป็นรูปภาพ  โดยนำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาผสมผสานใน  กระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดรูปแบบที่สวยงาม