ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ -

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2553 ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2553  

 
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2553 จำนวน 5000 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 11-25 กุมภาพันธ์ 2553 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2553  

 
ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2553 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครปฐมปี 2553 จำนวน 39 ตำแหน่ง 288 อัตรา ระดับ 1,2 และ 3 ตั้งแต่ 4-26 กุมภาพันธ์ 2553 
 

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปี 2552 

 
ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2553 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2552 - 20 มกราคม 2553 
 
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 18 - 3 มกราคม 2553 (รับสมัครออนไลน์) (แก้ไขประกาศล่าสุด) 
 
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 3 จำนวน 52 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-30 ธันวาคม 2552 
 
ประกาศเทศบาลพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2553 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค.52-12 ม.ค.53 
 
 ประกาศเทศบาลเมืองตาก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2552 จำนวน 24 อัตรา และรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2552 - 22 มกราคม 2553 
 
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน 358 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.-4 มี.ค.53 
 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร เรื่อง เรื่องรับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ 1,3 และ 4 รวม 10 ตำแหน่ง 46 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-22 ธ.ค.52 

 

 Search

มีผู้เข้าชมเว็บ

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

รับชมวีดีทัศน์

กระดานข่าว

ประเพณีลอยกระทง

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง.
http://forumeri.in/ http://vitrumaz.in/ http://mazadmaktoob.net/ http://dofolpak.com/ http://maginfoitems.com/ http://boere.info/ http://posert.in/ http://beatnutzcaraudio.com/ http://washingtonsquarehinsdale.com/ http://hansongallery-nola.com/ http://foriplan.in/