Search

รับชมวีดีทัศน์

กระดานข่าว

สถานที่สำคัญ

 

 

โรงเรียนวัดคันลัด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ริมถนนเพชรหึง-บางกอบัวฝั่งตะวันออกตรงข้างกับวัดคันลัด ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 1 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 1 ไร่ 112 ตารางวาโรงเรียนวัดคันลัดเริ่มตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 25482 โดยมีนายอำเภอในสมัยนั้นเป็นผู้จัดตั้ง อาศัยศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัดคันลัดเป็นสถานที่เล่าเรียน ท่านอุปัชฌาย์อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้อุปการะ ต่อมานายธงชัย จัดจาด ครูใหญ่ลาออกไปรับราชการที่อื่น ทางราชการได้ย้ายนายปัญญา กรทอง เป็นครูใหญ่ จนถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.25493 ทางราชการได้มีคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลวัดทรงธรรมและได้ย้ายนายโปร่ง จอกลอยมาดำรงตำแหน่งแทน และได้ทำการรวบรวมเงินร่วมกับพระอธิการบรรจง ทองเจริญ เจ้าอาวาสองค์ใหม่ในสมัยนั้นได้ปลูกสร้างโรงเรียนจนแล้วเสร็จได้อาคารหนึ่งหลังยาว 26 เมตร กว้าง 8เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมด 41,910 บาท(ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้ว) โดยใช้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2496
       วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยรื้อถอนหลังเก่าออก ปลูกแบบอาคารวันครู 5 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์ในราคา 240,000 บาท โดยของบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2514 ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 9ธันวาคม พ.ศ.2514 โดยมีปลัดเฉลียว จรัสศรี เป็นประธานเปิดและมีพระอธิการทองหล่อ พูลเจริญ (ปัจจุบันสมณะศักดิ์พระครูสมุทรพัฒนโสภณ) เป็นประธานจัดงานครั้งนี้นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2515เป็นต้นมา โรงเรียนวัดคันลัดได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและอาคารสถานที่ รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนโดยได้รับงบประมาณจากโครงการของรัฐและความร่วมมือของประชาชนและคณะครู เพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นจนถึงปัจจุบัน.

 
 

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ                                                                             

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการแห่งแรกของกรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น โดยระยะแรกได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติส่งผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาให้คำแนะนำปรึกษา จัดเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2510-2514) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บนพื้นที่ 11 ไร่.

 
  

วัดคันลัด                                                                                                     

ตั้งอยู่เลขที่ บ้านทรงคนอง  หมู่ที่  9  ตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  15  ไร่  20 ตารางวา  ลักษณะเนื้อที่โดยทั่วไปของบริเวณวัดเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองลัดโพธิ์ผ่านทางด้านทิศตะวันตก  ซุ้มประตูหน้าต่างแกะสลักด้วยไม้สักลวดลายลงรักปิดทอง

 

 
  

วัดป่าเกด

ตั้งอยู่เลขที่  24  บ้านป่าเกด หมู่ที่  3  ตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  8  ไร่  1 งาน  10  ตารางวา  พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม  ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ คือ อุโบสถกว้าง 18 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2513

   

 

 
 

วัดจากแดง

ตั้งอยู่เลขที่  16  ซอยจากแดง  ถนนเพชรหึงส์  หมู่ที่  6  ตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  15  ไร่  2  งาน  56  ตารางวา  พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่ม  แวดล้อมด้วยสวนมะพร้าวริมแม่น้ำเจ้าพระยา.

 

 

 

 
  

วัดโปรดเกศเชษฐาราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขที่  45  ตำบลทรงคนอง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  สร้างเมื่อ พ.ศ.2365  ในสมัยรัชกาลที่  2.

 

 

 

 
 

ศูนย์สวนป่าเกดน้อมเกล้า                                                                          

สวนป่าเกดน้อมเกล้า"  ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวของโครงการสวนกลางมหานคร  ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงต้องการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวบริเวณคุ้งบางกะเจ้า  6  ตำบล  ได้แก่  ตำบลบางน้ำผึ้ง  ตำบลบางกอบัว  ตำบลทรงคะนอง  ตำบลบางกะเจ้า  ตำบลบางกะสอบ และตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ

 
  

สะพานภูมิพล (Bhumibol Bridge) หรือสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนสุขสวัสดิ์ ลักษณะเป็นสะพานขึงขนาด 7 ช่องการจราจร ทางด้านเหนือหรือ "สะพานภูมิพล 1" เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กับตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านใต้หรือ "สะพานภูมิพล 2" เชื่อมระหว่างตำบลทรงคนองกับตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 แต่ก่อนหน้านั้นได้เปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549.

 
 

พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม

นายระพินทร์ จารุดุล อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ตามที่ ทช.ได้ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ บริเวณใต้ทางแยกต่างระดับสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ฝั่งพระประแดง เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประวัติความเป็นมาของชุมชนดั้งเดิมชาวมอญ และประวัติการก่อสร้างสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม ซึ่งการตกแต่งใกล้เสร็จสมบูรณ์ แต่จากการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดพิพิธภัณฑ์ มีข้อเสนอแนะหลายเรื่อง เช่น เรื่องการเดินทางมาเที่ยวชมอาจจะไม่สะดวก ประกอบกับสิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อาจจะมีน้อย และรูปแบบการจัดแสดงจะคล้ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้น ทช.มีแนวคิดที่จะปรับวัตถุประสงค์ใหม่ โดยจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสะพาน ซึ่งใครอยากรู้เรื่องสะพานต้องมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้.

 
 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 58

ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยที่ 58
ศูนย์พัฒนาสังคมทั้ง75 จังหวัดขึ้นจากการปรับบทบาทภารกิจของนิคมสร้างตนเองและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา  ซึ่งเดิมนิคมฯจะดำเนินการด้านจัดที่ดินและพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบพื้นที่เฉพาะ ส่วนศูนย์ฯชาวเขาจะพัฒนาและสงเคราะห์ชาวไทยในชุมชนพื้นที่สูงมาเป็นการพัฒนาสังคมและส่งเสริมการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด.

 
 คลองลัดโพธิ์

 เป็นชื่อคลองเดิม บริเวณเขตจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร (ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) เดิมที่มีลักษณะตื้นเขิน ต่อมาได้จัดสร้างเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ เป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการ "เบี่ยงน้ำ" (Diversion) ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหลัก 3หน่วยงาน คือ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)มีหลักการคือ จากสภาพของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมที่มีลักษณะไหลวนคดเคี้ยวบริเวณรอบพื้นที่บริเวณบางกระเจ้านั้นมีความยาวถึง 18กิโลเมตร นั้นทำให้การระบายน้ำที่ท่วมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ช้า ไม่ทันเวลาน้ำทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาใช้คลองลัดโพธิ์ ซึ่งเดิมมีความตื้นเขินมีความยาวราว 600 เมตร ให้ใช้ระบายน้ำที่หลากและน้ำที่ท่วมทางสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลทันทีในช่วงก่อนที่น้ำทะเลหนุน คลองลัดโพธิ์ เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีกระแสร์พระราชดำรัสถึง เมื่อวันที่ 4ธันวาคม 2549 ว่าเป็นสถานที่ตัวอย่างของการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความรู้เรื่องเกี่ยวกับเวลาน้ำขึ้นน้ำลง หากบริหารจัดการให้ถูกต้องจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้.

 
 โรงเรียนวัดป่าเกด  (ดิษ  วิทยาคาร)

เป็นโรงเรียนวัดป่าเกด (ดิษ วิทยาคาร )เดิมอาศัยศาลาการเปรียญของวัดป่าเกดเป็นสถานที่เล่าเรียน ซึ่งศาลานี้เป็นโรงเรียนของรัฐบาลมาครั้งหนึ่งแล้ว  แต่ยุบเลิกเสียเมื่อ พ.ศ. 2467 เพราะมีจำนวนนักเรียนน้อย ครั้นต่อมาวันที่29  กันยายนพ.ศ.2475 พระอธิการดิษ  เกิดแก้วงาม  ได้ขออนุญาตตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นโดยให้นายไหล   โชติกันตะเป็นครูใหญ่  ซึ่งต่อมาโรงเรียนอนุบาลนี้ย้ายไปเรียนที่อื่นเนื่องจากมีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นขุนบริบาล  สุขประชา นายอำเภอพระประแดงได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นใหม่ที่ศาลาการเปรียญ ใช้ชื่อว่าโรงเรียน  ประชาบาลตำบลบางจากแดง 1 โดยมรพิธีเปิดเรียนตั้งแต่วันที่  27  กันยายน พ.ศ.2476  โดยให้นายไหล  โชติกันตะเป็นครูใหญ่และมีนักเรียนชาย-หญิงประมาณ  40 คน พ.ศ. 2490 นักเรียนจำนวนมากขึ้นจนศาลาการเปรียญคับแคบไม่เพียงพอแก่การเรียนการสอน  พระอธิการดิษ   เกิดแก้วงาม  ได้บริจาคเงินจากการขายที่ดินร่วมประเงินของประชาชนและเงินงบประมาณ ปลูกสร้างอาคารเรียนในบริเวณที่ดินของวัดทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่  13  เมษายน พ.ศ.2490 ให้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนวัดป่าเกด  (ดิษ  วิทยาคาร)

 
  

 

 

 
    
    
    
    
    
    
    
 
© สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง.
http://forumeri.in/ http://vitrumaz.in/ http://mazadmaktoob.net/ http://dofolpak.com/ http://maginfoitems.com/ http://boere.info/ http://posert.in/ http://beatnutzcaraudio.com/ http://washingtonsquarehinsdale.com/ http://hansongallery-nola.com/ http://foriplan.in/