เมื่องไทยน่าอยู่

เมื่องไทยน่าอยู่

การประกวดสื่อสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อ เมืองไทยน่าอยู่ โดยทีมมะยงชิดฟิล์ม "ไม่มีผืนแผ่นดินใดให้ไออุ่นเท่าผืนแ­ผ่นดินไทย"

วีดีทัศน์อื่นๆ ที่น่าสนใจ