ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

  •  
  • 1 เมษายน 2558  15:43:03
  • อัพเดทโดย :Admin
  • ขนาดตัวอักษร :
  • A
  • A
  • A
พิมพ์หน้านี้
  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการแห่งแรกของกรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น โดยระยะแรกได้รับการช่วยเหลือจากองค์การสหประชาชาติส่งผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการมาให้คำแนะนำปรึกษา จัดเป็นโครงการภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2510-2514) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งอยู่ที่ 50 หมู่ 7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ บนพื้นที่ 11 ไร่.

 

สถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจ