TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การบริการพื้นฐาน อบต.ทรงคนอง

การคมนาคม

     สภาพการคมนาคมของตำบลทรงคะนอง ส่วนใหญ่เป็นทางบก มีถนนเพชรหึงส์ – บางกอบัว จากที่ว่าการ อำเภอพระประแดง ผ่านเข้าไปตำบลทรงคนอง ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว จรดริมแม่น้ำเจ้า พระยาตรงข้ามท่าเรือคลองเตย กรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม การคมนาคมทางบกในปัจจุบันนับว่าประสบปัญหาพอสมควร เนื่องจากมีการเพิ่มของจำนวนประชากร และเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการใช้ถนนในปริมาณที่มาก ทำให้ สภาพถนนซอยชำรุดต้องปรับปรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ อีกทั้งยังเกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำทะเลหนุน

การโทรคมนาคม

       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข -    แห่ง
       สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ -    แห่ง

การไฟฟ้า

    ส่วนใหญ่การไฟฟ้าได้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่บางหมู่ยังขาดไฟฟ้าเฉพาะบางส่วน

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

       ลำน้ำ, ลำห้วย 9  สาย
       บึง, หนอง และอื่นๆ -   แห่ง
       แม่น้ำ 1  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

       บ่อน้ำบาดาล 7  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น -  แห่ง
       บ่อโยก -  แห่ง
       อื่นๆ -  แห่ง

 

 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เลขที่ 67 ชั้น 3 ที่่ว่าการอำเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-5226 โทรสาร : 0-2818-5226

E-mail : Songkanong_2017@hotmail.com , Saraban@songkanong.org

นายกอบต : 0-2818-5226
สำนักปลัด : 0-2818-5226

กองคลัง : 0-2818-5226
 
กองช่าง : 0-2818-5226
กองการศึกษา : 0-2818-5226
กองสาธารณสุขฯ : 0-2818-5226

  

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล     นโยบายคุกกี้

 


ลิขสิทธิ์ © 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.